Kwaliteitsmonitor MBO

Inzicht in kwaliteit, de kwaliteitscyclus transparant op 1 plek.


Wat is de Kwaliteitsmonitor MBO?

De Kwaliteitsmonitor MBO is ontwikkeld samen met MBO instellingen om optimaal te ondersteunen bij het beheersen van de kwaliteitscyclus. Met de Kwaliteitsmonitor MBO kunnen instellingen kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van hun kwaliteit meten. Door de hele organisatie heen. Kwaliteit is niet meer ongrijpbaar, maar meetbaar en stuurbaar. De kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren kunnen aangevuld worden met acties die toegewezen worden aan medewerkers. De voortgang op deze acties zijn vanuit de diverse organisatieonderdelen en verantwoordelijken te volgen. De Kwaliteitsmonitor MBO staat in de cloud en is overal en altijd toegankelijk voor de gebruikers.

De kwaliteitsmonitor MBO sluit prima aan op de kwaliteitscyclus en de PDCA-cyclus. De manier waarop de Kwaliteitsmonitor MBO die stappen ondersteunt is bijvoorbeeld als volgt:
Bepalen van kwaliteitsdoelstellingen → Meten van kwaliteit → Uitzetten van acties → Monitoren van voortgang

De Kwaliteitsmonitor MBO voorziet verder in verschillende rapportages om snel de knelpunten te kunnen bepalen en de voortgang in de tijd te kunnen volgen. Pas na meting en rapportage volgt tenslotte adequate sturing.


Schermvoorbeelden

Hieronder staat een aantal schermvoorbeelden van de Kwaliteitsmonitor MBO. Deze geven een goede eerste indruk van de applicatie. Als u naar aanleiding van deze eerste indruk benieuwd bent naar meer, en zelf eens aan de slag wilt in de demo-omgeving, stuur dan even een mail of bel ons. We helpen u graag verder.

Rapportkaart

Op de rapportkaart kan een team zien hoe ze ervoor staan. De kwaliteitsmetingen van de voorgaande periodes worden naast elkaar gezet en gekleurd om snel overzicht te bieden.

Invulkaart

Achter de rapportkaart zit een invulkaart waar de onderliggende vragen ingevuld worden door de team verantwoordelijke. Andere gebruikers kunnen deze details ook bekijken, maar niet aanpassen.

Activiteitenplan

Het activiteitenplan wordt automatisch gevuld met punten waarop niet voldoende gescoord wordt en met kwaliteitsaspecten die het team zelf van belang vindt.

Overzicht

In het overzicht worden de resultaten van de teams naast elkaar getoond. De gebruiker bepaalt zelf welke teams getoond worden. Het is zo eenvoudig om te benchmarken met vergelijkbare teams.


De Kwaliteitsmonitor MBO samengevat:

Met de Kwaliteitsmonitor MBO kunnen instellingen kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van hun kwaliteit meten. Door de hele organisatie heen. Kwaliteit is niet meer ongrijpbaar, maar meetbaar en stuurbaar. Kwaliteitsaspecten die aandacht nodig hebben worden namelijk direct op een activiteitenplan gezet zodat er acties op gezet kunnen worden. Deze actieplannen kunnen worden voorzien van statussen, verantwoordelijken en omschrijvingen.

Ondersteuning van de PDCA-cyclus.

Onbeperkt aantal Kwaliteitskaarten bestaande uit kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

Geautomatiseerde indicatoren en metingen op basis van bestaande managementinformatie.

De organisatiehiërarchie wordt automatisch ingelezen of is handmatig aan te maken. Meerdere niveaus zijn mogelijk, bijvoorbeeld roc, mbo college, team.

De Kwaliteitsmonitor wordt vooraf gevuld met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. De instelling kan de indicatoren volledig aanpassen.

De kleurstelling en de iconen van de thema’s zijn eenvoudig aan te passen.

Meetperiodes zijn op maat in te richten. Zowel in duur als aantal en omschrijving.

Resultaten van de metingen op de kwaliteitskaarten zijn te bekijken als rapportage en af te drukken. Geaggregeerd of op detailniveau.

De antwoord categorieën van de kwalitatieve vragen zijn door de instelling zelf aan te maken.

Indicatoren kunnen op een actielijst gezet worden zodat teams aan kunnen geven op welke manier er aan gewerkt wordt.

Geen zorgen door hosting in de cloud.

Koppeling met Single SignOn.