Kwaliteitsmonitor

De kwaliteitscyclus transparant op één plek


Wat is de Kwaliteitsmonitor?

Het kwaliteitsbewustzijn in het onderwijs is binnen de mbo scholen de laatste jaren sterk gegroeid. Vanuit de overheid worden gelden vrijgemaakt voor gedegen kwaliteitsplannen. Het verbeteren van kwaliteit begint met inzicht in kwaliteit. In samenwerking met onderwijsinstellingen heeft Synaxion de Kwaliteitsmonitor ontwikkeld, een flexibel instrument waarmee u inzicht krijgt in de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van de kwaliteit.

Voordelen:

  • Standaard is de Kwaliteitsmonitor ingericht met kwaliteitskaarten die opgebouwd zijn uit indicatoren die aansluiten op het onderzoekskader inspectie. Alle kwaliteitskaarten zijn nog naar eigen wens aan te passen.
  • Automatisch berekende indicatoren zoals: ziekteverzuim, jaarresultaat, diplomaresultaat etc.
  • Daarnaast kunnen eigen kwaliteitskaarten ontwikkeld worden die aansluiten bij de kwaliteitsdoelstellingen die je als instelling hebt.
  • De Kwaliteitskaarten worden door de teams ingevuld, en aan de hand van de resultaten wordt bepaald welke acties er nodig zijn om de resultaten die niet voldoen aan de norm, te verbeteren.
  • Vanuit het activiteitenplan kan vervolgens de voortgang worden gevolgd.
  • De Kwaliteitsmonitor is voor medewerkers eenvoudig toegankelijk in de Cloud, waardoor er een einde komt aan bewerkelijke Excellijsten die door de gehele organisatie verzameld en gebundeld moeten worden. Met het risico dat de overzichten bij het analyseren niet meer up-to-date zijn.
Rozan Nijland, Kwaliteitsmedewerker ROC van Twente:

“De Kwaliteitsmonitor sluit echt aan bij de vraag die uit de onderwijsteams naar voren is gekomen. Het unieke aan de Kwaliteitsmonitor is dat we een heleboel instrumenten met elkaar hebben verenigd, waardoor het nu veel meer betekenis heeft. Alles is op één plek en voor iedereen toegankelijk. Het is veel meer een cyclus waar continu naar gekeken wordt. Je begint niet telkens met iets nieuws maar je gaat steeds verder waar je gebleven bent”.


Schermvoorbeelden:


Kwaliteitskaart

Op de kwaliteitskaart kan een team zien hoe ze ervoor staan. De kwaliteitsmetingen van de voorgaande periodes worden naast elkaar gezet en gekleurd om snel overzicht te bieden.

Invulkaart

Achter de kwaliteitskaart zit een invulkaart waar de onderliggende vragen ingevuld worden door de team verantwoordelijke. Andere gebruikers kunnen deze details ook bekijken, maar niet aanpassen.

Activiteitenplan

Het activiteitenplan wordt automatisch gevuld met punten waarop niet voldoende gescoord wordt en met kwaliteitsaspecten die het team zelf van belang vindt.

Overzicht

In het overzicht worden de resultaten van de teams naast elkaar getoond. De gebruiker bepaalt zelf welke teams getoond worden. Het is zo eenvoudig om te benchmarken met vergelijkbare teams.


Samengevat:

Ondersteuning van de PDCA-cyclus.

Onbeperkt aantal Kwaliteitskaarten bestaande uit kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren.

Geautomatiseerde indicatoren en metingen op basis van bestaande managementinformatie.

De organisatiehiërarchie wordt automatisch ingelezen of is handmatig aan te maken. Meerdere niveaus zijn mogelijk, bijvoorbeeld roc, mbo college, team.

De Kwaliteitsmonitor wordt vooraf gevuld met kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. De instelling kan de indicatoren volledig aanpassen.

De kleurstelling en de iconen van de thema’s zijn eenvoudig aan te passen.

Meetperiodes zijn op maat in te richten. Zowel in duur als aantal en omschrijving.

Resultaten van de metingen op de kwaliteitskaarten zijn te bekijken als rapportage en af te drukken. Geaggregeerd of op detailniveau.

De antwoord categorieën van de kwalitatieve vragen zijn door de instelling zelf aan te maken.

Indicatoren kunnen op een actielijst gezet worden zodat teams aan kunnen geven op welke manier er aan gewerkt wordt.

Geen zorgen door hosting in de cloud.

Koppeling met Single SignOn.